Avkommor efter katter från min uppfödning utanför katteriet

 

       CH S*Skogsälvans Guldboll 

      CH S*Skogsälvans Calvin Klein

          1:a kullen  född  06-01-11      

    Bilder

             1:a kullen född 05-11-07

Bilder

 

 

         2:a kullen född 06-08-15        

    Bilder

             2:a kullen född 05-11-18

Bilder

 

 

              3:e kullen  född 06-10-31

    Bilder

             3:e kullen född 07-01-19

Bilder
   
              4:e kullen född 06-11-24           Bilder   
   

       

              5:e kullen född 08-02-23     Bilder 

 

   
              6:e kullen född 08-12-09     Bilder  
   
              7:e kullen född 09-03-13     Bilder   
   
               8:e kullen född 09-05-26     Bilder  
   
               9.e kullen född 09-11-22     Bilder  
   
          10:e kullen född 10-04-23     Bilder  
   
                            

       EC S*Skogsälvans Chinook 

           

                
             1:a kullen född 07-03-29     Bilder      

                               

 

             2:a kullen född 07-05-30       Bilder    
 

             3:e kullen född 08-10-19

    Bilder      
     
             4:e kullen född 09-01-08     Bilder         
     
             5:e kullen född 09-02-02     Bilder        
   

 

                

          S*Skogsälvans Linblomma                 
         
            1:a kullen född 07-11-30       Bilder   
   
            2:a kullen född                   Bilder  
   
           S*Skogsälvans Lavendel  
   
            1:a kullen född 08-03-11                    Bilder  
   
   
           S*Skogsälvans Tigra Tingeling  
   
            1:a kullen född 09-04-19                   Bilder  
   
            2:a kullen född 09-07-31                   Bilder
            3:e kullen född 10-04-22                   Bilder
   
       S*Skogsälvans Gabriella d'Oro  
   
            1:a kullen född  2011-04-28              Bilder  
            3:e kullen född  2011-08-20              Bilder
         
           S*Skogsälvans Giuletta Masina    
             1:a kullen född   11-                         Bilder
             2:a kullen född                                 Bilder
             
        
             S*Skogsälvans  Hannah Montana  
             1:a kullen född                                 Bilder          
             
             2:a kullen född                                 Bilder
             S*Skogsälvans Iglesias Enrique
              1:a kullen född
              2:a kullen född
              S*Skogsälvans Ivaan Capelli
              1:a kullen född                               Bilder

            

Giulettas 2:a kull