S*Månhedens kull född 2009-02-02

 

                
                                           EC * Skogsälvans Chinook                                                          S*Månhedens Avienda
 

 

                                                           Mindy                                Cindy                        Sandy    © © Erika Kristofferson