Foto 2

 

10 månader mars 2004
 

1 år maj 2004 
 


 

Calvin och Tusensköna
 


 

1 år 10 månader
 

2 år och 8 månader
 


 


 


 

2 år 10 månader
 

 

 

       


 


 


 

3 år
 


 


 


 


 


 


 

                                                                 Tusensköna 3,8 år

 


 

 

4 år 

 

Lisa och Tussan

                                                                                                                          Foto:  1      3