Category: Husdjur

  • Katten som husdjur

    Katten som husdjur

    Katten är ett av de äldsta och mest älskade husdjuren som finns. De har varit en del av människans liv i tusentals år och är världens mest populära husdjur. Katter har en lång historia som husdjur och har varit viktiga för människan på många olika sätt. Kattens historia Kattens historia som husdjur börjar i Egypten […]

  • Reservat

    Reservat

    Hunden som husdjur Hunden är ett av de äldsta husdjuren som människan har i sin närhet. Historiskt sett har hunden varit viktig för människan på många olika sätt. Från att ha varit jägare och vakthundar till att vara följeslagare och vänner. Hundens ursprung Hundens historia som husdjur kan spåras tillbaka till den tid då människan […]