Den europeiska bisonen

Europeisk bison, också känd som visent, är en stor hovdjursart som är nära besläktad med den amerikanska bisonen. Det är den största landlevande djurarten i Europa och kan väga upp till 1 000 kg. Bisonen har mörkt, lockigt hår och en kraftig nacke och axlar, och den har också en lång, buskig svans och håriga öron.

Europeiska bison finns naturligt i Europa, men deras utbredning har krympt kraftigt under det senaste århundradet på grund av jakt och habitatförlust. Under 1920-talet fanns det bara ett fåtal bison kvar i vilda populationer, och de ansågs då vara utrotade i det vilda. Men tack vare ett omfattande reintroduceringsprogram har populationen ökat igen. Idag finns det fler än 6 000 vilda europeiska bison i Europa, med störst populationer i Polen, Vitryssland och Ryssland.

Åter hotad

Bison lever vanligtvis i skogar och skogsmarker, och de är herbivorer som äter gräs, barr, löv och unga träd. De är samhällsdjur och lever i grupper, med en tydlig hierarki ledd av en dominant hanne. Bisonen är mycket stark och kraftfull, och det är en av de få djur som kan krossa igenom tjocka trädstammar för att skapa nya vägar eller för att få tillgång till mat. Europeisk bison är nu klassad som en hotad art på grund av modern jakt i framförallt Ryssland.

Den afrikanska flodhästen

Flodhästen, eller Hippopotamus amphibius på latin, är ett stort däggdjur som främst lever i floder och sjöar i Afrika. Flodhästen är det näst tyngsta landlevande däggdjuret efter elefanten och kan väga upp till 1 500 kg.

Flodhästarna har funnits i Afrika i miljontals år och deras ursprung är oklart. Det finns teorier om att de utvecklades från vattensvin eller från en annan grupp av däggdjur som kallades anthracotheres. Genom evolutionen anpassade sig flodhästarna till det vattenrika klimatet i Afrika och utvecklade kännetecken som tjock hud, korta ben och en stor kropp för att hålla värmen och simma lätt i vattnet.

Flodhästen och människan

Flodhästar är ofta förknippade med fara eftersom de kan vara våldsamma mot människor och andra djur. De kan också utgöra en stor risk för båtar och andra farkoster som navigerar i floderna där de lever. Flodhästarna kan bli aggressiva om de känner sig hotade eller om det finns mat i närheten.

Men det finns också scenarier där flodhästar kan leva i harmoni med människor, speciellt där det finns väl etablerade fiskeindustrier, där flodhästar ofta anses vara skyddande gudomliga varelser.

Över lag rekommenderas dock att man håller sig på avstånd från djuret och följer de riktlinjer som finns för att undvika konflikter med flodhästar.