Den europeiska bisonen

Europeisk bison, också känd som visent, är en stor hovdjursart som är nära besläktad med den amerikanska bisonen. Det är den största landlevande djurarten i Europa och kan väga upp till 1 000 kg. Bisonen har mörkt, lockigt hår och en kraftig nacke och axlar, och den har också en lång, buskig svans och håriga öron.

Europeiska bison finns naturligt i Europa, men deras utbredning har krympt kraftigt under det senaste århundradet på grund av jakt och habitatförlust. Under 1920-talet fanns det bara ett fåtal bison kvar i vilda populationer, och de ansågs då vara utrotade i det vilda. Men tack vare ett omfattande reintroduceringsprogram har populationen ökat igen. Idag finns det fler än 6 000 vilda europeiska bison i Europa, med störst populationer i Polen, Vitryssland och Ryssland.

Åter hotad

Bison lever vanligtvis i skogar och skogsmarker, och de är herbivorer som äter gräs, barr, löv och unga träd. De är samhällsdjur och lever i grupper, med en tydlig hierarki ledd av en dominant hanne. Bisonen är mycket stark och kraftfull, och det är en av de få djur som kan krossa igenom tjocka trädstammar för att skapa nya vägar eller för att få tillgång till mat. Europeisk bison är nu klassad som en hotad art på grund av modern jakt i framförallt Ryssland.