Serengeti i Tanzania

Serengeti är ett stort naturreservat i Tanzania och en av de mest berömda nationalparkerna i Afrika. Det är känt för sina massiva hjordar av gnu, zebror och gaseller som rör sig genom landskapet samt för sina många lejon, leoparder och annan storvilt. Namnet Serengeti kommer från ett lokalt språk och betyder ”utan ände” eller ”utan slut”, vilket beskriver det vida och öppna landskapet som kännetecknar området.

Serengeti är också känt för den årliga vandringen av miljontals gnur, zebror och gaseller, som rör sig mellan området kring den norra gränsen och södra delen av parken där det finns bättre mat och vatten. Denna vandring, som kallas ”den stora migrationen”, är en av de största naturliga händelserna i världen och lockar varje år många turister från hela världen.

Viktig för fler än djuren

Parken är också hem för många olika träd- och busksorter, vilket ger livsmiljöer för ett brett utbud av djurarter. Serengeti är en viktig del av ekosystemet i det sydöstra Afrika och spelar en avgörande roll i bevarandet av många av de hotade djur- och växtarter som finns i området. Parken är också viktig för masai-befolkningen som lever i området, och många av dessa människor arbetar som guider eller i turistbranschen.